Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jampangkulo Dadang Haryanto, S.Pd, M.Pd, Deni Tardi Mawardi,S.Pd sebagai Wakasek Kurikulum dan Erni Nurlilah, S.Pd, sebagai Humas Sedang memberikan Pengarahan kepada wali Kelas XII berkaitan dengan mekanisme kelulusan Anak didik dengan meggunkan Aplikasi Sisco.