Guru Berperan Penting dalam Pembangunan Kejiwaan Remaja

Guru Berperan Penting dalam Pembangunan Kejiwaan Remaja

BANDUNG, DISDIK JABAR – Pada masa remaja atau setingkat pelajar sekolah menengah, sudah seharusnya siswa dibekali mekanisme ketahanan jiwa yang baik. Mengingat masa-masa remaja adalah fase kritis yang akan dialami dan dilewati setiap individu, lingkungan...