Pemberian penghargaan bagi Guru Berprestasi langsung diberikan oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Jampangkulon pada 21 Oktober 2019, tahun Pelajaran 2019 – 2020.