Pelaksanaan sholat Duha yang dilaksanakan setiap 2 minggu satu kali dilapangan SMAN 1 Jampangkulon, untuk menanamkan akhlakul karimah dan membiasakan penanaman budi pekerti.